The Wall cùng với chương trình Tổ Ấm Hạnh Phúc

The Wall tham gia chương trình Tổ Ấm Hạnh Phúc - tập 3 do HTV Entertaiment thực hiện.

Cùng với Sơn Nippon, The Wall tham gia chương trình với tư cách là nhà tài trợ thực hiện mảng thiết kế và thi công hoàn thiện nhà cho nhân vật đặc biệt.

Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: